AJTR
Geografia si economia turismului Geografia si economia turismului
Text : Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu,Facultatea de Management Turistic şi Comercial,Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Lucrarea intitulată „Geografia şi economia turismului” este apărută la Editura... Geografia si economia turismului

Text : Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu,Facultatea de Management Turistic şi Comercial,Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

Lucrarea intitulată „Geografia şi economia turismului” este apărută la Editura ProUniversitaria în anul 2011 şi îi are ca autori pe Neacşu Nicolae, Vasile Glăvan, Petre Baron şi Monica Neacşu. Editura care a publicat această carte este una specializată şi în domeniul economic, având drept preocupare principală apariţia unor volume de valoare în rândul cărora se înscrie şi această publicaţie.
Autorii sunt specialişti recunoscuţi în domeniul economiei, geografiei şi turismului, personalităţi de marcă, recunoscute şi apreciate, cu o prestigioasă şi îndelungată activitate publicistică, didactică şi de cercetare, doi dintre aceştia fiind foşti secretari de stat în Ministerul Turismului (Nicolae Neacşu şi Petre Baron). Apariţia în colectiv a specialistului tânăr, în formare, Monica Neacşu garantează dialogul dintre generaţii.
Albastrul copertei nu este o alegere întâmplătoare deoarece cerul curat, nepătat de avioane de luptă sau nori aducători de vreme rea, permite practicarea în condiţii optime a turismului. Cartea are 617 pagini şi 21 de capitole, o dimensiune impresionantă, mai ales din punctul de vedere al conţinutului, ceea ce arată abordarea pe larg a tuturor problemelor specifice turismului şi geografiei. Lucrarea este structurată în două părţi:
1.      Geografia turismului care cuprinde 11 capitole (Turismul. Consideraţii generale, Geografia turismului. Conţinut. Metdologie, Piaţa turistică-obiect de studiu al geografiei, Potenţialul turistic, Tipuri şi forme de turism în valorificarea potenţialului turistic, Destinaţii turistice pe Glob şi în România, Regionarea turistică a teritoriului, Regiuni turistice în România, Regiuni turistice pe Glob, Amenajarea turistică durabilă a teritoriului, Turismul şi mediul înconjurător);
2.      Economia turismului care cuprinde 10 capitole (Locul şi rolul turismului în economie, Organizarea şi conducerea turismului, Particularităţile şi structura pieţei turistice, Baza materială a turismului, Forţa de muncă în turism, Introducere în marketingul turistic, Turismul, activitate specifică de servicii, Transporturile turistice, Eficienţa economică şi socială a activităţii de turism, Estimări ale circulaţiei turistice şi tendinţe de globalizare a serviciilor turistice pe piaţa mondială).
Geografia şi economia turismului sunt două discipline care stau la baza pregătirii unui specialist în turism, aşa cum apreciază autorii, intercondiţionându-se reciproc. Pe de o parte, Geografia turismului studiază turismul ca fenomen economic, spaţial, temporal şi cauzal, care se desfăşoară în mediul înconjurător, în interacţiune cu factorii de mediu şi societate, dar şi ca o activitate cu un impact evident asupra acestora. Pe de altă parte, Economia turismului cercetează mecanismele economice ale proceselor desfăşurate în domeniul turismului, aportul acestuia la progresul economic şi social.Apariţia acestei lucrări este de o mare valoare teoretică şi practică, contribuind la îmbogăţirea literaturii de specialitate, acoperind două domenii vaste ale cunoaşterii: geografia şi turismul.Prin urmare, lucrarea se adresează studenţilor, masteranzilor dar şi elevilor care activează în cadrul unităţilor de învăţământ cu profil geografic, turistic şi economic, managerilor şi specialiştilor în turism şi tuturor celor interesaţi de fenomenul turistic în complexitatea sa.