AJTR
Premiul „Cartea care zidește”, al AJTR, ediția 2010. „Hotelul – economie şi management” Editura CH Beck, București, șase ediții revizuite și actualizate succesiv (ediția...

Premiul „Cartea care zidește”, al AJTR, ediția 2010.

„Hotelul – economie şi management”

Editura CH Beck, București, șase ediții revizuite și actualizate succesiv (ediția I – 1998, ediția a VI-a – 2010), aproximativ 500 de pagini.
Autorul, Nicolae Lupu, este membru AJTR, prof. univ. dr. la Departamentul de Turism și Geografie de la Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Comerț; este titularul disciplinelor Tehnologie hotelieră și de restaurant și, respectiv, Management hotelier.
Iacob CĂTOIU, profesor universitar. Documentarea bibliografică și de teren a permis autorului să trateze coordonatele fundamentale ale managementului hotelier, cartea fiind cea mai amplă abordare pe această temă din țara noastră, îmbogățind substanțial literatura de specialitate.
Mihai RÂJNIȚĂ, hotelier. Cartea este o contribuție valoroasă la literatura de specialitate – care aproape lipsește – din domeniul turism-hoteluri-restaurante și se adresează studenților, elevilor de la cursurile de formare, lucrătorilor, managerilor din structurile de cazare și celor din sectorul alimentație-gastronomie și managerilor companiilor hoteliere, dar și profesorilor și formatorilor din industria ospitalității.
Ioan HERȚEG, editor. În paginile sale, lucrarea cuprinde tot ce trebuie cunoscut și aplicat în domeniul hotelier și al restaurantelor.
Constantin PRIESCU, jurnalist. O carte care nu poate lipsi din biblioteca celor care lucrează în turism pentru că este un instrument de lucru cu soluții, fie și teoretice, pentru multe „probleme grele”.
Ion C. ROGOJANU, hotelier și jurnalist. Lectura cărții poate avea și o altă conotație: într-o lume nervoasă, industria ospitalității practicată de profesioniști, dincolo de efectele ei materiale, ar aduce și o necesară armonie între oameni!
Marian CONSTANTINESCU, jurnalist și scriitor. Fin analist și evaluator, Nicolae Lupu vă invită într-un labirint de norme și standarde pe care, uneori, nici inițiații nu le stăpânesc în întregime.
Volumul este disponibil în librării și pe site-ul editurii.