AJTR
Au fost decernate sâmbătă, 25 mai 2024, PREMIILE ANUALE ALE AJTR Au fost decernate sâmbătă, 25 mai 2024, PREMIILE ANUALE ALE AJTR
Premiul de Excelență: Violeta GORGOS, regizor TVR Iași, pentru filmul documentar „Călător de serviciu” Premiul „Ioan Slavici”: Denise Ștefania PANCIU, președinte executiv al Asociației culturale ce poartă... Au fost decernate sâmbătă, 25 mai 2024, PREMIILE ANUALE ALE AJTR

Premiul de Excelență: Violeta GORGOS, regizor TVR Iași, pentru filmul documentar „Călător de serviciu”

Premiul „Ioan Slavici”Denise Ștefania PANCIU, președinte executiv al Asociației culturale ce poartă numele autorului „Morii cu noroc” 

Premiul de Excelență: Nicolae MĂRĂSCU, primar al orașului Panciu, pentru contribuția la impresionantele preschimbări ale urbei vrâncene, sporindu-i astfel și atracția ca destinație turistică

Premiul „Ioan Slavici”Fănică PANCIU, fost primar al orașului cu același nume, neobosit promotor al memoriei marelui clasic al literaturii române     Se acordă 

Premiul „Anda Raicu”Ovidiu BUTUC, publicist, prozator, autor de cronici de neuitat pe platformele on-line, dedicate, în special, tenisului de câmp

Premiul de Excelență eminentului profesor, geograf, scriitor Silviu NEGUȚ, pentru admirabilul volum „77 Fragmente de viață”, apărut la Editura Meteor Press, în anul 2023

Premiul „Viața ca un Rondel”: Petrică BUTUC, publicist, poet, rafinat condeier, președinte al Filialei UZPR Vrancea

Premiul Tezaur: Vasile AVĂDĂNEIIoan SURDU și Veronica ȚĂRAN-BACIU-GEORGESCU, autorii monumentalei lucrări „Produsul montan, tezaur gastronomic național

 Premiul „Cartea de istorie”: Sebastian CĂTĂNOIU, autorul remarcabilei lucrări „Europa de Mijloc, 1919-1939, cronică a conflictelor interbelice” 

Premiul „Cartea care zidește”: David NEACȘU, autorul remarcabilei lucrări „Cartea înălțimilor” 

Premiul „Cartea care zidește”: Laurențiu CONSTANTINESCU, autorul lucrării „Badea Cârțan – Fapte și mărturisiri”, apărută în anul 2023 la Editura CONSTANT – Sibiu

Premiul de Excelență: revista Vacanțe la țară, la împlinirea a 20 de ani de activitate jurnalistică în slujba promovării comorilor universului rural

Premiul „Dulce Bucovină”: Ioan IȚCO, neobosit apărător al identității și unității neamului nostru în acest înjumătățit ținut românesc 

Premiul „Scripta manent”Daniel DIEACONU, pentru „Ecoul Munților”, revista săteanului trăitor la înălțimi alpine, ca și pentru organizarea, anterioară, a celor 5 ediții ale Festivalului Haiducilor din Grințieș-Neamț

Premiul de Excelențăacad. Gheorghe PĂUN, întemeietorul publicației „Curtea de la Argeș,”ziditor al minunatului „Pod de reviste” între România și Basarabia 

Premiul Fotografia ca viață, viața ca fotografie”Nicolae CRISTEA, inspirat artist al clipelor transformate în mici eternități  

Premiul „La fața locului”Gheorghe CRIȘAN, pentru serialul de comentarii-reportaje „Timișoara 2023, Capitală Culturală Europeană”, publicat în revista România pitorească

Premiul „Librarul călător”: Mihaela-Alina RADU, pentru impresionanta activitate pe care o desfășoară la Librăria AGIR și în… Carpații României, ca pasionată iubitoare a potecilor alpine

Premiul: „Turismul ca școală, turismul ca viață”: Condor Club Arad, coordonat de prof. dr. Dorel GUREANU, la împlinirea a 4 decenii de impresionantă activitate montană și ecologică, desfășurată în chip exemplar de membrii săi – elevi de gimnaziu, liceeni, studenți 

Premiul de ExcelențăDănuţ UNGUREANU, organizatorul, la Vatra Dornei, al Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Tourism and Rural Space in National and International Context”, aflată la ediția a 25-a

Premiul „De la Nistru pân‘ la Tisa”: Liviu PETRINA, un admirabil sprijinitor și apărător al cuvântului românesc tipărit în publicațiile din teritoriile noastre aflate sub ocupație străină

Premiul „Rădăcinile nu putrezesc niciodată”: Asociația Satul Sustenabil pentru excepționala lucrare „Cufărul Borleștiului”, album de cămăși și izvoade, cusute de generațiile de ieri și de azi, ce cuprind „Altița ulițelor din Borlești”-Neamț

Premiul „Veșnicia s-a născut la sat”: Asociaţia „Zestrea Bisoceană”, Bisoca-Buzău, președinteAura CĂȘARU, pentru promovarea tradiţiilor și specificului rural al localităţii Bisoca prin activităţi educaţionale și prin Punctul Gastronomic Local – „Casa Zestrea Bisoceană”

Premiul „Veșnicia s-a născut la sat”: Doru, Mariana și Cătălin ONIGA, proprietarii Pensiunii „Steaua Dunării”, Eșelniţa-Mehedinţi, pentru arta împletirii ospitalităţii cu gastronomia specifică și varietatea formelor de agrement în Clisura Dunării

Premiul de excelență: Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC)la împlinirea a 30 de ani de fructuoasă existență

Premiul „Ctitorii turistice”: Olimpic Internațional Turism SRL, familia George SorinMihaela și Mădălina NICOLESCU, pentru calitatea și prestigiul pe care le-au imprimat industriei românești a călătoriilor

Premiul „Ctitorii turistice”Cristina TIMIȘ și „Casa Timiș”Chițorani-Ploiești, o veritabilă carte de vizită pentru industria ospitalității românești așa cum ne-o dorim

Premiul de Excelență d-lui Alin BURCEA, co-fondator, fost și actual președinte al ANATCEO Paralela 45, unul dintre liderii turismului românesc 

Premiul de excelență: Cristina ȘERBĂNESCU, CCIB, pentru remarcabila implicare întru promovarea Bucureștiului ca destinație turistică 

Premiul „Glasul roților de… autocar”Maria VOICULESCU, manager SC Transpomar SRL-București

Pentru reușita acestui tradițional eveniment, Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România aduce calde mulțumiri Asociației culturale „Ioan Slavici”,  condusă de Denise Ștefania Panciu și Fănică Panciu, firmei Olimpic Internațional Turism, Primăriei orașului Panciu, hotelului Unirea din Focșani, tuturor celor care au fost implicați în desfășurarea acestui eveniment.