AJTR
Convocare Adunarea generală a AJTR Convocare Adunarea generală a AJTR
Anunț foarte important! Membrii Asociației Ziariștilor de Turism din România sunt convocați pentru Adunarea generală de dare de seamă și alegeri pentru data de 25... Convocare Adunarea generală a AJTR

Anunț foarte important!

Membrii Asociației Ziariștilor de Turism din România sunt convocați pentru Adunarea generală de dare de seamă și alegeri pentru data de 25 mai 2024, ora 14, la sediul Primăriei orașului Panciu (jud. Vrancea) – str. Titu Maiorescu nr. 15. În cazul în care la ora 14.00 nu se va îndeplini cvorumul legal de jumătate plus unu membri cu drept de vot, Adunarea generală se va desfășura începând cu ora 16.00, cu participarea membrilor prezenți.

Adunarea generală are următoarea ordine de zi: 

  1. Raportul de activitate al Consiliului Director;
  2. Raportul cenzorului;
  3. Proiectul Programului de activități pe anul 2024;
  4. Modificări ale Statutului și ale Actului Constitutiv; 
  5. Alegerea noului Consiliu Director format din 9 membri; 
  6. Alegerea Comisiei de Cenzori;
  7. Diverse.

Statutul AJTR face parte din documentele acestei Convocări. Vă rugăm, dacă există observații și propuneri, să ni le comunicați, de preferat, până la data Adunării generale, ele urmând să fie discutate în plen. Forma finală a Statutului va fi votată în cadrul Adunării generale din data de 25 mai 2024. 

Descarcă Statutul AJTR

Informații suplimentare la tel. 0720511890, 0744680866, e-mail:  ajtr1958@gmail.com, romania.pit.mo@gmail.com

Consiliul Director,
3 mai 2024