AJTR
Biblioteca AJTR 3 Biblioteca AJTR 3
Turism internațional, Studii de caz – Legislație Autori: prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu Conf. univ. dr. Nicolae Neacșu Asist. univ. drd. Andreea Băltărețu Volumul... Biblioteca AJTR 3

Turism internațional, Studii de caz – Legislație

 • Autori: prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu
 • Conf. univ. dr. Nicolae Neacșu
 • Asist. univ. drd. Andreea Băltărețu

Volumul a apărut la Editura Oscar Print din București, în anul 1999, și are cuprinsul alcătuit din 6 capitole și anexe, cu un total de 246 pagini, după cum urmează:

 • Capitolul I: Lucrări de seminar:
 • 1.1. Recenzie;
 • 1.2. Locul turismului în economia unei țări – studii de caz;
 • 1.3. Valorificarea potențialului turistic al unei stațiuni din România;
 • 1.4. Program de marketing pentru lansarea unei stațiuni românești pe piața turistică externă;
 • 1.5. Piața turistică a țării „X”
 • Capitolul II: Metoda TECDEV de evaluare a gradului de atractivitate al unei stațiuni;
 • Capitolul III: Probleme:
 • 3.1. Evoluția încasărilor din turismul internațional, la nivel mondial, în perioada 1988-1997;
 • 3.2. Corelația dintre sosirile de turiști și încasările din turismul internațional pe regiuni ale lumii, în perioada 1988-1997;
 • 3.3. Topul primelor 40 de țări ale lumii din punct de vedere al sosirilor de turiști străini, al cheltuielilor și încasărilor din turismul internațional;
 • 3.4. Relația dintre balanța de plăți – balanța comercială – balanța turistică;
 • 3.5. Determinarea capacității optime de primire și a funcției turistice;
 • 3.6. Principalele modalități de stabilire a tarifului în transportul aerian charter;
 • 3.7. Decizii de politica turistică;
 • Capitolul IV: Turismul internațional în documentele Organizației Mondiale a Turismului și ale Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa:
 • 4.1. Documentele adoptate de Conferința Mondială a Turismului, Manila, Filipine, 1980;
 • 4.2. Documentele adoptate de Reuniunea Mondială a Turismului, Acapulco, Mexic, 1982;
 • 4.3. Turismul în actul final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, Helsinki, 1975
 • Capitolul V: Legislație în domeniul turismului. Acorduri și protocoale de cooperare în domeniul turismului internațional:
 • 5.1. Legea turismului;
 • 5.2. H.G.R. nr. 972/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism;
 • 5.3. Acordul între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind colaborarea în domeniul turismului;
 • 5.4. Protocol încheiat între Ministerul Turismului din România și Compania de Stat „Moldova-Tur” din Republica Moldova;
 • Capitolul VI: Exemple de subiecte de examen.
 • Anexe privind evoluția circulației turistice la nivel mondial și în diferite țări ale lumii.

Cei trei coautori ai lucrării prezentate sunt membri ai A.J.T.R.

●●●

Resurse și destinații turistice – Studii de caz, statistici, reglementări, documente O.M.T.

 • Autori:
 • Nicolae Neacșu
 • Andreea Băltărețu
 • Monica Neacșu

Volumul a apărut la Editura Pro Universitaria București în anul 2014 și are cuprinsul alcătuit din 11 capitole și 5 anexe, cu un total de 355 pagini, după cum urmează:

 • Capitolul I: Lucrări de seminar;
 • Capitolul II: Potențialul turistic al României – siturile din România aflate pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Patrimoniul cultural imaterial al umanității UNESCO-România
 • Capitolul III: Resursele și principalele destinații turistice din regiunile lumii
 • Capitolul IV:  Indicatorii de măsurare a turismului intern și internațional
 • Capitolul V: Metoda „TECDEV” de evaluare a gradului de atractivitate al unei stațiuni
 • Capitolul VI: Probleme. Aplicații
 • Anexe privind evoluția circulației turistice la nivel mondial și în diferite țări ale lumii
 • Etc.

Cei trei coautori ai lucrării prezentate sunt membri ai A.J.T.R.

●●●

Resurse și destinații turistice – Manual de studiu individual

 • Autori:
 • Andreea Băltărețu
 • Nicolae Neacșu
 • Monica Neacșu
 • Marcela Drăghilă Irina Drăgulescu

Volumul a apărut la Editura Universitara București în anul 2012 și are cuprinsul alcătuit din 3 module, împărțite în 10 unități de învățare, după cum urmează:

 • Modulul I, Unitatea de învățare 1: Elemente introductive privind resursele și destinațiile turistice;
 • Modulul I, Unitatea de învățare 2: Regiuni și destinații turistice în România;
 • Modulul II, Unitatea de învățare 3: Resursele și principalele destinații turistice din regiunea de dezvoltare nord-est;
 • Modulul II, Unitatea de învățare 4: Resursele și principalele destinații turistice din regiunea de dezvoltare vest;
 • Modulul II, Unitatea de învățare 5: Resursele și principalele destinații turistice din regiunea de dezvoltare nord-vest;
 • Modulul II, Unitatea de învățare 6: Resursele și principalele destinații turistice din regiunea de dezvoltare centru;
 • Modulul III, Unitatea de învățare 7: Resursele și principalele destinații turistice din regiunea de dezvoltare sud-est;
 • Modulul III, Unitatea de învățare 8: Resursele și principalele destinații turistice din regiunea de dezvoltare sud-Muntenia;
 • Modulul III, Unitatea de învățare 9: Resursele și principalele destinații turistice din regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia;
 • Modulul III, Unitatea de învățare 10: Resursele și principalele destinații turistice din regiunea de dezvoltare București-Ilfov.

Cei cinci coautori ai lucrării prezentate sunt membri ai A.J.T.R.

●●●

Economia și politica turismului internațional

 • Autor:
 • Cristiana Cristureanu

Volumul a apărut la Editura Abeona București (fosta Editură Sport-Turism) în anul 2006 și are cuprinsul alcătuit din 10 capitole, după cum urmează:

 • Capitolul I: Definiții în turismul internațional
 • Capitolul II: Metodologia de măsurare a turismului
 • Capitolul III: Turismul internațional
 • Capitolul IV: Determinanții și mecanismele circulației turistice internaționale
 • Capitolul V: Finanțarea investițiilor turistice
 • Capitolul VI: Piața turistică
 • Capitolul VII: Transporturile turistice internaționale
 • Capitolul VIII: Relațiile juridice și structura contractelor în turismul internațional
 • Capitolul IX: Conexiuni și politici macroeconomice în turismul internațional
 • Capitolul X: Agenții de politică turistică

Autoarea lucrării prezentate este membră a A.J.T.R.

●●●

Strategii și tranzacții în turismul internațional

 • Autor:
 • Cristiana Cristureanu

Volumul a apărut la Editura C. H. BECK București în anul 2006 și are cuprinsul alcătuit din 8 capitole, 430 de pagini, după cum urmează:

 • Capitolul I: Identitatea turismului internațional
 • Capitolul II: Dimensiunea economică a turismului internațional
 • Capitolul III: Turismul în comerțul internațional
 • Capitolul IV: Turismul pe piața mondiala
 • Capitolul V: Politici macroeconomice în turismul internațional
 • Capitolul VI: Serviciile de transport în turismul internațional
 • Capitolul VII: Serviciile de cazare
 • Capitolul VIII: Distribuția și comercializarea în turismul internațional

Autoarea lucrării prezentate este membră a A.J.T.R.

●●●

Resurse și destinații turistice în România – Ediția a III-a, reactualizată și completată

 • Autori:
 • Andreea Băltărețu
 • Nicolae Neacșu
 • Monica Neacșu
 • Marcela Drăghilă

Volumul a apărut la Editura Universitara București în anul 2016 și are cuprinsul alcătuit din 10 capitole, 598 pagini, după cum urmează:

 • Capitolul I: Elemente introductive privind resursele și destinațiile turistice
 • Capitolul II: Regiuni și destinații turistice în România
 • Capitolul III: Resursele și principalele destinații turistice din regiunea de dezvoltare nord-est
 • Capitolul IV: Resursele și principalele destinații turistice din regiunea de dezvoltare sud-est
 • Capitolul V: Resursele și principalele destinații turistice din regiunea de dezvoltare sud Muntenia
 • Capitolul VI: Resursele și principalele destinații turistice din regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia
 • Capitolul VII: Resursele și principalele destinații turistice din regiunea de dezvoltare vest
 • Capitolul VIII: Resursele și principalele destinații turistice din regiunea de dezvoltare nord-vest
 • Capitolul IX: Resursele și principalele destinații turistice din regiunea de dezvoltare centru
 • Capitolul X: Resursele și principalele destinații turistice din regiunea de dezvoltare București-Ilfov

Cei patru coautori ai lucrării prezentate sunt membri A.J.T.R., cartea fiind premiată la gala din 15 ianuarie 2014 cu distincția „Cartea care zidește”.

●●●

Strategii de marketing pentru dezvoltarea turismului românesc

 • Autor:
 • Daniela Nenciu

Volumul a apărut la Editura Ex Ponto Constanta în anul 2009 și are cuprinsul alcătuit din 9 capitole, 289 pagini, după cum urmează:

 • Capitolul I: Marketingul în turism/ specializare majora a marketingului contemporan
 • Capitolul II: Piața turistică – sfera economica de interferenta a ofertei și a cererii turistice
 • Capitolul III: Semnificații strategice în optica politicii de marketing, cu implicații asupra activității de turism
 • Capitolul IV: Strategia de marketing – calea de urmat pentru atingerea obiectivelor strategice în turismul românesc
 • Capitolul V: Strategii de marketing specifice produsului turistic românesc
 • Capitolul VI: Strategii de marketing adoptate în politica de preț de către operatorii din turismul românesc
 • Capitolul VII: Repere ale politicii de distribuție a întreprinderilor din turismul romanesc
 • Capitolul VIII: Strategii promoționale utilizate de întreprinderile din turismul românesc
 • Capitolul IX: Strategii de marketing pentru dezvoltarea produselor turistice oferite de întreprinzătorii din turismul românesc de litoral

Lucrarea reprezintă, în cea mai mare parte, teza de doctorat a autoarei, care este și membră a A.J.T.R.

●●●

Piața Turistică – Cerere, Ofertă

 • Autor:
 • drd. Dorel Vlad

Volumul a apărut la Editura Silvi București în anul 2006 și are cuprinsul alcătuit din 5 capitole, 12 anexe, cu un total de 493 pagini, dintre care 304 pagini conținutul propriu-zis al lucrării și 189 pagini anexele, după cum urmează:

 • Capitolul I: Turismul mileniului III
 • Capitolul II: Piața turistica
 • Capitolul III: Piața turistica românească
 • Capitolul IV: Cercetarea pieței turistice
 • Capitolul V: Premise teoretice si metodologice ale integrării euro-turistice a României
 • Anexa 1: Dicționar de termeni turistici
 • Anexa 2: Cod de practici pentru contractarea dintre hoteluri și agențiile de voiaj
 • Anexa 3:Codul global de etica pentru turism
 • Anexa 4: Legea turismului/ Ord. Guvernului României nr. 58/21 august 1998
 • Anexa 5: Documente adoptate de Conferința Mondială a Turismului, Manila, Filipine, 1980
 • Anexa 6: Documente adoptate de conferința Mondiala a Turismului, Acapulco, Mexic, 1982
 • Anexa 7: Ordinul Min. Turismului nr. 170.03.05.2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind acordarea licențelor și a brevetelor de turism
 • Anexa 8: H.G.R. nr. 33 privind aprobarea Metodologiei de înscriere, atestare și a criteriilor de evidențiere a patrimoniului turistic
 • Anexa 9: H.G.R. nr. 237 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistica
 • Anexa 10: Ordinul nr. 263/2001 al Min. Turismului pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condițiile și criteriile pentru selecționarea, școlarizarea, atestarea și utilizarea ghizilor de turism, precum și atribuțiile acestora
 • Anexa 11: Sosiri ale vizitatorilor străini în România și plecări ale turiștilor români în anul 2004
 • Anexa 12: Turismul internațional, în lume și pe regiuni OMT (cifre și grafice, dinamici și structuri, în perioada 1950-2010).

Autorul lucrării prezentate este membru  al A.J.T.R.

●●●

Turism internațional – Lucrări practice, Statistici, Documente ale Organizației Mondiale a Turismului, Reglementări, Legislație

 • Autori:
 • Nicolae Neacșu
 • Andreea Băltărețu

Volumul a apărut la Editura Pro Universitaria București în anul 2006 și are cuprinsul alcătuit din 9 capitole și anexe, cu un total de 358 pagini, după cum urmează:

 • Capitolul I: Lucrări de seminar
 • Capitolul II: Indicatorii de măsurare a turismului intern și internațional
 • Capitolul III: Metoda TECDEV de evaluare a gradului de atractivitate al unei stațiuni
 • Capitolul IV: Probleme. Aplicații
 • Capitolul V: Turismul internațional. Date statistice, prognoze
 • Capitolul VI: Turismul internațional în documentele Organizației Mondiale a Turismului și ale Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa
 • Capitolul VII: Legislație în domeniul turismului. Acorduri și protocoale de cooperare în domeniul turismului internațional
 • Capitolul VIII: Patrimoniul turistic mondial. Sinteză
 • Capitolul IX: Exemple de subiecte de examen
 • Anexe privind evoluția circulației turistice în diferite țări ale Europei

Cei doi autori ai lucrării prezentate sunt membri ai A.J.T.R.

Niciun comentariu pana acum.

Fii primul care lasa un comentariu.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *