AJTR
Biblioteca AJTR 8 Biblioteca AJTR 8
Dicționarul, ca lucrare, este destinat tuturor celor care vor să se exprime corect oral și în scris (adică în conformitate cu normele lingvistice şi... Biblioteca AJTR 8

Gabriela STĂNCIULESCU, prof. univ. dr. (2)

Dicționare

Dicționarul, ca lucrare, este destinat tuturor celor care vor să se exprime corect oral și în scris (adică în conformitate cu normele lingvistice şi literare actuale) şi să contribuie la cultivarea limbii literare sau a celei profesionale. O asemenea lucrare este consultată de elevi, studenți, profesori, autori de manuale, profesioniști din edituri şi din presa scrisă şi audiovizuală, traducători, specialiști în diferite domenii etc. Dicționarul poliglot explicativ de termeni utilizați în turism a fost primul dicționar terminologic de turism realizat în limba română și în cinci limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă). Pasiunea și interesul profesional, entuziasmul și studiul aprofundat al lucrărilor apărute în domeniul turismului au fost la originea sa. Pornind de la constatarea că literatura de specialitate, ca și limbajul cotidian al oamenilor de turism, a fost „invadată” pur și simplu de termeni străini, folosiți mai mult sau mai puțin corect, autorii Lexiconului de termeni turistici au făcut o selecție a termenilor și au clarificat conținutul noțiunilor economice, cu respectarea strictă a adevărului științific. Echivalențele lingvistice în cele patru limbi străine (engleză, franceză, germană, spaniolă), precum și explicarea corectă a termenilor au constituit dificultăți majore în elaborarea lucrării.