AJTR
Convocare Convocare
Membrii Asociației Ziariștilor de Turism din România sunt convocați pentru Adunarea generală care va avea loc în data de 13 ianuarie 2016, ora 17,... Convocare

Membrii Asociației Ziariștilor de Turism din România sunt convocați pentru Adunarea generală care va avea loc în data de 13 ianuarie 2016, ora 17, la Phoenicia Grand Hotel din București, Blvd. Alexandru Șerbănescu, nr.87, Sector 1.

Adunarea generală are următoarea ordine de zi:
1. Raport de activitate al Consiliului Director pentru ultimii doi ani;
2. Raportul Cenzorului;
3. Proiectul Programului de activități pentru anul 2016;
4. Alegerea noului Consiliu Director;
5. Modificări la Statut;
6. Diverse.

Este o bună ocazie ca, până la Adunare generală, membrii restanțieri să-și achite cotizația fie direct la bancă –
Asociația Ziariștilor de Turism din România
C.U.I. 8970690
Sediul: str. Ghiocei nr. 30, ap. 55, sector 2, București
Cont: RO89RNCB0645127680930001
BCR – Piața Iancului, Bucureşti -,
fie la persoanele abilitate cu această activitate din cadrul Consiliului Director.

Informații suplimentare la tel. 0722978266, 0744680866, e-mail: [email protected]

27.12.2015