AJTR
Facultatea de Business și Turism de la ASE – un nou început Facultatea de Business și Turism de la ASE – un nou început
În 1951, în cadrul actualei Academii de Studii Economice din București (ASE), a luat ființă Facultatea de Comerț. În fapt, comerțul reprezentase un domeniu... Facultatea de Business și Turism de la ASE – un nou început

În 1951, în cadrul actualei Academii de Studii Economice din București (ASE), a luat ființă Facultatea de Comerț. În fapt, comerțul reprezentase un domeniu definitoriu de studiu încă de la începuturile instituției, denumirea inițială a ASE-ului de astăzi, în 1913, fiind Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale (uzual, Academia Comercială).

Între 1913 și 1926, Academia Comercială a funcționat în clădirea din imagine, situată pe locul parcării de astăzi din dreptul fostului restaurant Cina, fiind demolată în 1939.

În primele decenii, secțiile care au cunoscut consacrare în cadrul Facultății de Comerț au fost Economia comerțului interior, Economia comerțului exterior și Merceologie. Mai târziu, în 1977, a fost introdusă specializarea Economia serviciilor de alimentație publică și turism (ESAPT), cea care, începând cu 1990, se va regăsi în oferta educațională sub numele de Turism-servicii.

 

Conferință ținută de Vasile A. Marinescu la Academia Comercială, în 1933; lucrarea va fi reeditată, prin reproducere în facsimil, în 2007

Conferință ținută de Vasile A. Marinescu la Academia Comercială, în 1933; lucrarea va fi reeditată, prin reproducere în facsimil, în 2007

Prima premisă bibliografică solidă a viitoarei specializări ESAPT, de Rodica Bărănescu (Zadig), din 1975

Prima premisă bibliografică solidă a viitoarei specializări ESAPT, de Rodica Bărănescu (Zadig), din 1975

„Biblia” specializării Turism-servicii, de Rodica Minciu, din anul 2000

„Biblia” specializării Turism-servicii, de Rodica Minciu, din anul 2000

În 1991, Relațiile Economice Internaționale s-au reorganizat ca facultate distinctă. Identic, în 2003, ca facultate de sine stătătoare s-a desprins Marketingul.
Odată cu adoptarea „procesului Bologna” și restructurarea studiilor superioare pe trei cicluri, de licență, masterat și doctorat, în 2005, vechile specializări ale Facultății de Comerț au fost înlocuite cu un program unic de studii de licență, de trei ani, intitulat Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității. Totodată, programele de studii universitare de masterat, apărute începând cu anul 2000, au devenit din ce în ce mai vizibile: în prezent, facultatea cuprinde șapte programe de masterat profesional, de doi ani – Administrarea afacerilor comerciale, Administrarea afacerilor în turism, Business, Geopolitică și afaceri, Management și marketing în turism, Managementul calității și, respectiv, Managementul calității, expertize și protecția consumatorului. Domeniul de studii doctorale este Administrarea afacerilor. Se constată deplasarea centrului de greutate al programelor de studii ale facultății dinspre ramura comerțului, cu ridicata și cu amănuntul, spre domeniul tranzacțiilor comerciale și al afacerilor. Singur turismul pare să rămână o constantă.
Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale și comasarea unor colective de cadre didactice, vechile catedre au fost reconsiderate drept departamente, în număr de două: Business, științele consumatorului și managementul calității (director prof. univ. dr. Bogdan Onete), respectiv Turism și geografie (director prof. univ. dr. Delia Popescu). Centrele de cercetare asociate sunt Administrarea afacerilor și, respectiv, Centrul Academic de Cercetări în Turism și Servicii (CACTUS) – al cărui acronim a fost adoptat și ca denumire a revistei științifice proprii.

[5]

Revista științifică a facultății, în ansamblul său, cu cea mai bună poziționare între cele trei publicații economice românești indexate ISI; indexarea ISI a revistei datează din 2008

În ultimii ani, mai mulți dintre membrii actualului Departament de Turism și geografie au beneficiat de recunoașterea AJTR, activitatea lor fiind încununată cu premii. În ordine cronologică, laureații sunt: Puiu Nistoreanu, Gabriela Stănciulescu, Nicolae Lupu, Gabriela Țigu, Mădălina Lavinia Țală, Silviu Neguț.

În mai 2014 au fost date publicității primele rezultate ale evaluării U-Multirank ‒ un instrument nou de clasificare a universităţilor din întreaga lume, dezvoltat printr-un proiect finanţat de Uniunea Europeană ‒ în analiză fiind cuprinse peste 1000 de facultăți, din 70 de țări. Criteriile, multi-dimensionale, sunt reprezentate de: educație (predare și învățare), cercetare, transfer de cunoaștere, orientare internațională și implicare regională. În domeniul studiilor de business, patru dintre facultățile ASE-ului se plasează în top 100 și alte trei în top 150, dintr-un total de 342 de facultăți europene. Din perspectiva studenților, cinci facultăți ale ASE-ului se situează în top 50, alte două în top 100 și ultimele două facultăți participante în top 150. La nivel național, din cele 17 facultăți evaluate, Facultatea de Comerț s-a clasat pe locul IV între programele de studii de licență și pe locul I pentru studiile de masterat și de doctorat.

Numeroase aspecte de fond și de formă, inclusiv o cercetare cuprinzătoare în rândul facultăților cu profil asemănător din țară și din străinătate au condus la ideea adoptării în denumirea facultății a anglicismului „business”. Nu este un secret că se speră și la creșterea gradului de interes din partea candidaților care aspiră la statutul de student. Cadrele didactice, precum și „personalul didactic auxiliar” (secretariatele din cadrul facultății), printr-un „referendum”, prin vot secret, s-au exprimat în majoritate pentru denumirea de Facultatea de Business și Turism. Premergător, au mai fost discutate variante precum Business și, respectiv, Comerț și turism. De altfel, procesul de stabilire a denumirii n-a fost unul simplu; de exemplu, mai mulți dintre cei nouă membri ai Advisory Board-ului facultății și alumni consultați au optat pentru păstrarea vechiului nume. Ulterior referendumului „oficial”, succesiv, Consiliul facultății, Senatul universitar al ASE și Guvernul României au consfințit noul nume, de Facultatea de Business și Turism. Astfel, pentru prima dată, „turismul” și-a găsit loc în denumirea facultății. Decan al Facultății de Business și Turism este prof. univ. dr. Rodica Pamfilie. De asemenea, prof. univ. dr. Gabriela Țigu, din cadrul Departamentului de Turism și geografie, este prorector al ASE.

Pe site, în prezent, facultatea se autodefinește în următorii termeni:
– o educație de afaceri, care poate fi o investiție valoroasă în propriul viitor;

– asigură explorarea de noi moduri de gândire;
– educație care va dezvolta cunoștințele, aptitudinile și viziunea pe termen lung;
– locul potrivit pentru obiectivele de carieră, stil de învățare și interesele personale.
Adoptarea numelui de Facultatea de Business și Turism a coincis, la nivelul ASE, cu frământările legate de modalitatea de selecție a candidaților în cadrul concursului de admitere pentru ciclul de licență. Dacă pentru masterat – prin media de absolvire a studiilor de licență și, opțional, pentru accederea pe locurile finanțate de la buget, prin probă scrisă –, respectiv pentru doctorat – prin probă scrisă de competență lingvistică și colocviu – modalitățile de selecție par stabilizate, în ultimii ani, pentru ciclul de licență, au fost aplicate mai multe formule. Revenirea, în 2013, la concursul de admitere pe bază de probă scrisă nu a dat rezultate: afluența candidaților a fost sub nivelul așteptat, în felul acesta baza de selecție fiind îngustată. Urmarea este că s-a renunțat la proba scrisă. Rectorul ASE, prof. univ. dr. Pavel Năstase, arată că rigoarea examenului de bacalaureat din ultimii ani (cu o rată de succes în jur de 60%) și dorința de a-i scuti pe candidați de stresul unei probe scrise suplimentare a condus la adoptarea selecției în baza unui eseu motivațional și – pentru programele de studiu desfășurate într-o limbă străină ‒ a unui test de competență lingvistică, practic ierarhizarea candidaților făcându-se în funcție de media de la examenul de bacalaureat. De altfel, Facultatea de Business și Turism este printre facultățile care, pentru desfășurarea cursurilor ciclului de licență, propun o filieră distinctă în limba engleză.

Vivat, crescat, floreat, Facultatea de Business și Turism!

Nicolae LUPU, „Premiul
pentru Reportaj” al AJTR

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *