AJTR
IDENTITĂȚI ȘI EXPERIENȚE LOCALE IDENTITĂȚI ȘI EXPERIENȚE LOCALE
Potențialul de dezvoltare al comunităților stă în capacitatea membrilor acestora de a-și valorifica resursele IDENTITĂȚI ȘI EXPERIENȚE LOCALE

Potențialul de dezvoltare al comunităților stă în capacitatea membrilor acestora de a-și valorifica resursele

O comunitate își potențează atracțiile pentru vizitatori pe baza satisfacției propriilor membri, a calității vieții lor. Consumul „in loco”, prin turism, devine din ce în ce mai important în contextul globalizării. Afacerile creative care îmbină tradiția cu modernitatea, care folosesc resursele locale, inovația și cercetarea, inventivitatea antreprenorilor influențează dezvoltarea durabilă a comunităților. Dezvoltarea bazată pe identități este considerată un drum alternativ spre bunăstare şi echilibru social, inclusiv pentru teritoriile cu industrii nedezvoltate, părăsite sau distruse. Subliniem: în această eră a mutațiilor și schimbărilor rapide, identitățile de tot felul (locale, regionale, naționale, profesionale, etnice, artistice, naturale și așa mai departe) capătă o importanță uriașă, devenind stimulent și sursă pentru dezvoltare.

Globalizarea a adus, de-a lungul unor reevaluari, ideea că produsele, bunurile sau serviciile locale sunt speciale, pentru că ele provin dintr-o anumită cultură sau regiune. Acestea sunt percepute ca având o valoarea adăugată intrinsecă de către cei care le cer. O astfel de schimbare de paradigmă a consumului încurajează comunităţile, pentru a pune propria lor pecete pe bunuri şi servicii, dovada de origine stabilind o identitate clară și diferenţiată, care le va da un avantaj competitiv. Strategiile care nu includ spiritul locului rămân documente formale, fără legătură cu tendințele globale de dezvoltare.

Consolidăm, așadar, proiecte preocupate să transfere mai multe idei și propuneri din spațiul discursului în cel al acțiunii. Programul „Identități și experiențe ale comunităților” valorifică creativitatea și capacitatea de inovare a comunităților pentru a le permite o dezvoltare direct proporțională cu potențialul acestora.

Putem exporta – dintr-o Românie devenită europeană prin integrarea în UE și prin migrația masivă – idei, valori, experiențe, identități și tradiții? Care sunt cele mai potrivite? Cum le lansăm în circuit? Cum le transformăm în acțiune persistentă și strategică? Cine le așteaptă? Cui ne adresăm? Iată multe întrebări care au nevoie de dezbatere, de o abordare lucidă și critică, pentru care teoreticienii și oamenii faptelor, ideile și practicienii trebuie să conlucreze.

Îi invităm pe toți cei care cred în resursele comunităților și în posibilitatea de a învăța unii de la alții să lucreze cu noi. Etapele și dezvoltările ulterioare nu sunt planificate, fiindcă vrem să provocăm o interacțiune liberă, creatoare. Dăm curs acestei idei excelente apărute la unul dintre evenimentele noastre și îi invităm pe toți interesați să ni se alăture. Nu ne limităm la un anume gen jurnalistic (sau profesional-științific). Importantă este limpezirea și găsirea soluțiilor pentru drumul potrivit.

http://merg.in/op-ed/identitati-si-experiente-locale-6140.html