AJTR
Biblioteca AJTR Biblioteca AJTR
Autor: Nicolae LUPU Hotelul, Economie și management, Ed. a VI-a „Documentarea bibliografică și de teren a permis autorului să trateze coordonatele fundamentale ale managementului... Biblioteca AJTR

Autor: Nicolae LUPU

Hotelul, Economie și management, Ed. a VI-a

„Documentarea bibliografică și de teren a permis autorului să trateze coordonatele fundamentale ale managementului hotelier, cartea fiind cea mai amplă abordare pe această temă din țara noastră, îmbogățind substanțial literatura de specialitate” (prof. Iacob Cătoiu). „Lectura cărții poate avea și o altă conotație: într-o lume nervoasă, industria ospitalității practicată de profesioniști, dincolo de efectele ei materiale, ar aduce și o necesară armonie între oameni!” (Ion C. Rogojanu). Precedentele cinci ediții au apărut începând cu anul 1998. În 2011, Premiul „Cartea care zidește” al AJTR. 500 pag. Ultima ediție, a VI-a, disponibilă în librării și pe site-ul Editurii C.H. Beck.

***

Strategia de concentrare a întreprinderilor de turism

„Lucrarea… este o pledoarie teoretică, cu reale consecințe practice, pentru concentrarea în industria ospitalității, elaborată chiar în preajma apariției primului lanț hotelier național din România – Continental. Suntem convinși că lucrarea va ajuta societățile comerciale din România să pornească pe calea complexă a concentrării” (prof. Radu Emilian). Apariție 2003. La origine se află teza de doctorat a autorului, intitulată „Concentrarea ofertei în sfera turismului și crearea lanțurilor hoteliere în România”.

***

Contribuții la istoria ilustrată a turismului dintr-o arhivă de hotelier

Contribuțiile… au o consistentă expresie nu numai sub aspect «ilustrativ», ci și ca informație, bine pritocită și, pe alocuri, chiar inedită… Formatul însuși al «catalogului-album», care amintește de «Biletele de papagal» ale lui Tudor Arghezi, îți dă senzația că ții în mâini «Calea» însăși, ca pe o călăuză făcătoare de minuni. Partea leului aparține, se subînțelege, hotelurilor. Cândva, în București, au fost neînchipuit de numeroase! Pe unele, de care s-a ales praful, ilustrația le reanimă într-un chip uimitor, grăind spectaculos despre vremuri când turismul nu reprezenta o strategie a chiverniselii și îndopării PIB-ului național, ci mai degrabă un mod de existență” (M.O. Brod). Apariție 2016. Ediția a II-a, disponibilă la librăria și pe site-ul Editurii ASE.

***

Istorie și comerț

„Efortul colegului nostru… este un elogiu adus «profesorului» ce-a onorat locul și destinul Facultății de Comerț [în prezent, Facultatea de Business și Turism]” (prof. Rodica Pamfilie). „Profesoratul este una din misiunile cele mai importante din societate. Când profesorul înțelege și știe a prețui misiunea sa, nici timpul, nici activitatea, nici vegherile nu-i pot fi deajuns spre a corespunde cu deplinătate sarcinii sale… El urmează, de aici încolo, a-și consacra tot timpul lui meditațiunilor, mai cu seamă când toate științele progresează pe toată ziua și el are nevoie de a nu rămâne înapoi de la acel progres” (Nicolae Kretzulescu, fondatorul primelor școli de comerț, la 1864). Apariție 2013. Ediția a fost ocazionată de centenarul Academiei de Studii Economice din București (ASE). Specializarea de turism de la Facultatea de Comerț, prima din România, a fost înființată în 1977. În 2013 AJTR a conferit ASE-ului Premiul „Gaudeamus”.

***

Prof. Nicolae LUPU este editor al unor lucrări postume, inedite sau puțin cunoscute, aparținându-le lui: Mihai Haret (1884-1940), promotor al mișcării turistice („Prin turism la cunoașterea și iubirea României”); Vasile A. Marinescu, fondator al Asociației Universitare de Turism Internațional; ing. Alexandru Borza (1921-1998), expert în turism; Iulian Olariu (1922-1991), autor al linogravurilor care au ilustrat ediția I a romanului Cordovanii al lui Ion Lăncrănjan; Florica Mățău (1945-2011), deportată cu familia în Bărăgan. Dintre lucrările semnate ing. Alexandru Borza, Pledoarii vechi pentru un turism nou a fost publicată în două volume, iar turismului din județul Alba i-au fost consacrate alte două titluri. Memoriilor de copil deportat ale învățătoarei Florica Mățău, publicate la Editura ASE, în 2012, le-a fost atribuit Premiul „Cartea care zidește” al AJTR.

***