AJTR
TURISMUL DE SĂNĂTATE ESTE UN TURISM RESPONSABIL TURISMUL DE SĂNĂTATE ESTE UN TURISM RESPONSABIL
Turismul responsabil se concentrează pe transformarea locurilor în unele mai bune pentru oameni, atât pentru locuit, cât și pentru vizitat. TURISMUL DE SĂNĂTATE ESTE UN TURISM RESPONSABIL

Turismul responsabil se concentrează pe transformarea locurilor în unele mai bune pentru oameni, atât pentru locuit, cât și pentru vizitat. Declarația de la Cape Town din 2002 – cea în care a fost definit turismul responsabil – recunoaște ca principii de bază ale turismului responsabil o serie de activități. Printre acestea se numără minimizarea impacturilor negative economice, sociale și de mediu, generarea de beneficii economice pentru localnici, îmbunătățirea nivelului de trai al comunităților gazde și al condițiilor de muncă. De asemenea, amintim și faptul că turismul responsabil este o formă de turism în care implicarea localnicilor în deciziile care le afectează în mod direct viețile este obligatorie. Acesta contribuie la conservarea patrimoniului natural și cultural, susținând ideea de diversitate. Astfel, generează experiențe mult mai însemnate pentru turiști printr-un contact direct cu oamenii din comunitatea locală, oferind o viziune completă asupra problemelor locale culturale, sociale și de mediu. Acest contact construiește respect de ambele părți, și de partea turiștilor și de partea gazdelor. Nu în ultimul rând, turismul responsabil oferă access persoanelor cu disabilități și celor dezavantajate. Din această perspectivă, gestionat corect, turismul de sănătate este unul responsabil.

Este evident că începuturile investiţiilor în sănătate au vizat nevoile de servicii pentru comunităţile locale. Lucrurile s-au schimbat şi sunt în permanentă schimbare, astfel încât, cel puţin la nivelul Uniunii Europene (UE), distanţele se micşorează, mecanismele de decontare, indiferent de rigiditatea birocratică, se fluidizează în favoarea pacientului – bineînțeles, conform declarațiilor oficiale. Pe scurt mobilitatea oamenilor creşte şi, odată cu ea, crește şi accesul la diverse oportunităţi, inclusiv în domeniul serviciilor medicale.

Soluţiile sunt locale, dar experiența profesională internaţională, europeană trebuie înţeleasă, mai ales din punctul de vedere al pieţei care furnizează clienţi/pacienţi. Unul dintre factorii care stau la baza construirii unei destinații de turism de sănătate este încrederea în serviciile medicale este. Exportul, în cazul serviciilor medicale, se face prin turism, întrucât consumul se petrece la faţa locului, în comunitatea unde funcţionează unitatea medicală. Indiferent de tipul de turism, un turist își va construi decizia uitându-se, în primul rând, la țară, apoi la localitate, hotel și așa mai departe. Destinaţia turistică primează.

Factori de decizie în alegerea unei destinații în turismul de sănătate

Cercetările au identificat câţiva factori semnificativi pentru atractivitatea destinaţiei în turismul de sănătate, care determină opţiunea pacientului / turistului.

Primul factor, bineînțeles, este proximitatea geografică sau mai bine spus cât de uşor ajunge turistul la destinaţie. Asta implică timpul de călătorie, comoditatea, accesul la aeroport, drumuri, cale ferată, bariere birocratice (vize, formalităţi, etc). Apoi urmează compatibilitatea culturală, care îi setează nivelul de confort psihic și se referă la limbă, religie, obiceiuri şi practici, gastronomie, calitatea bucătăriei locale, dar şi posibilităţile de gătit ale turiştilor.

Un alt factor este imaginea destinaţiei, adică ceea ce oamenii ştiu sau cred că ştiu. Acest aspect este greu de schimbat. Destinaţiile trebuie să accepte ceea ce sunt şi să se sprijine pe punctele lor forte. Mitul locului, percepţia reală sau imaginară contează și felul în care aceste aspecte sunt folosite face diferența între o destinație căutată și una mai puțin căutată.

Starea mediului şi a ambientului este un factor de decizie extrem de important, care ia în calcul atât clima, atracţiile turistice naturale şi antropice, cât și facilităţile de tot felul. Infrastructura teritoriului cu serviciile de bază şi facilităţile existente pot influența substanțial alegerea unui turist, indiferent de scopul călătoriei sale. Iar unii dintre cei mai importanți factori, în speță în cadrul turismului de sănătate, sunt riscurile şi avantajele medicale. Mai exact, garanţia reuşitei unui tratament.

Turismul de sănătate tinde și spre o zonă familiară. Sunt turiști care au fost într-o anumită destinație în vacanţă, astfel încât pot merge în același loc și la tratament. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte turismul de sănătate, oamenii vor înclina tot mai mult spre ţările din jur sau chiar spre propria ţară.

Există două axe importante care stimulează discuţia despre turismul de sănătate din ţara noastră: potenţialul natural şi calitatea resurselor umane. Calitatea resurselor umane produse în România este demonstrată de cei peste 15.000 de medici care lucrează peste granițe, în special în țările dezvoltate din Europa, dar și de turismul medical înfloritor din centrele universitare din România.

Factorii naturali terapeutici (ape termale, ape minerale cu o compoziţie fizico-chimică variată, ape carbogazoase şi gaze mofetariene, lacuri cu ape minerale şi nămoluri) sunt prezenţi în peste 200  localităţi din ţara noastră într-o varietate într-adevăr generoasă. La această zestre naturală se adaugă acumulările în unele specialităţi în care România a deţinut poziţii importante pe plan mondial – spre exemplu în geriatrie şi gerontologie. România are premisele esenţiale pentru a răspunde nevoii de produse turistice de sănătate care să includă „bunăstarea” (în sensul de stare fizică şi mentală bună) și practicarea unui stil de viaţă care să prevină degradarea şi îmbolnăvirea.

Turiștii/pacienţii nu iau decizii cu privire la destinațiile concurente doar prin compararea nivelului de tehnologie, calitate și cost. Este un proces de decizie mult mai complex. Cu toate acestea, într-o piață imatură, dar sofisticată, cum este cea a turismului de sănătate, cele mai multe destinații pun acest lucru în prim-planul strategiilor lor de marketing.

Abordarea, care stă în spatele acestei fațade și își alocă timp şi resurse pe dezvoltarea conceptului de „atractivitate a destinației”, este cea care se va dovedi de succes pe termen lung.

Romania are potential  recunoscut pentru cele trei axe ale turismului de sănănate (medical, balneo și wellness), iar ceea ce adaugă turismul responsabil poate face diferența față de alte destinații turistice.

http://merg.in/op-ed/turismul-de-sanatate-este-un-turism-responsabil-6179.html