AJTR

Proiect: „Vecinii comunității”

Anunț achiziție directă servicii cercetare – 29.07.2020
Anunț achiziție directă servicii creare website, tehnoredactare si social media – 29.07.2020
Anunț achiziție directă servicii tipar – 29.07.2020

Achiziție procedură proprie – servicii de organizare evenimente
1. Anunț de participare – servicii de organizare evenimente – 29.07.2020
2. Caiet de sarcini – servicii de organizare evenimente – 29.07.2020
3. Formulare – servicii de organizare evenimente – 29.07.2020
4. Proiect de contract – servicii de organizare evenimente – 29.07.2020
5. Anunț de atribuire contract servicii de organizare evenimente – 11.08.2020