AJTR
Biblioteca AJTR 9 Biblioteca AJTR 9
Economie și tehnici de operare în turismul intern și internațional. Teoria și practica de turism, prezentată în ediții și variante succesive (Tehnica operaţiunilor de... Biblioteca AJTR 9

Gabriela STĂNCIULESCU, prof. univ. dr. (3)

Economie și tehnici de operare în turismul intern și internațional. Teoria și practica de turism, prezentată în ediții și variante succesive (Tehnica operaţiunilor de turism – 2 ediții și, respectiv, Tehnica operațiunilor de turism intern și internațional, aceasta din urmă recunoscută de AJTR prin atribuirea Premiului „Cartea care zidește”, în anul 2014), oferă informaţia absolut necesară înţelegerii logicii operațiunilor din turism. Exemplele, calculele, studiile de caz au rolul de exerciţii utile în înţelegerea şi fixarea informaţiei; mai ales exemplele practice fac ca aceste cărți sa fie instrumente de lucru valoroase nu doar pentru studenţi, ci şi pentru lucrătorii din turism. Economia turismului, Economia turismului și serviciilor și, respectiv, Economie și gestiune în turism sunt lucrări care tratează cele două domenii principale: microeconomia, care se ocupă de agenți individuali, de bugete și afaceri, și macroeconomia, care ia în considerare turismul ca pe un întreg, cererea și oferta agregate, capitalul și resursele naturale și antropice. Evaluarea întreprinderii hoteliere contribuie la formarea unei gândiri coerente și pragmatice, în măsura în care întreprinderea este înțeleasă de către studenți în cel mai sintetic și mai pragmatic mod posibil, și anume prin valoare sa. Avem de-a face cu un serviciu profesional, menit să asigure buna funcționare a sistemului economic și a celui social, ce au nevoie, în multe situații, de o estimare independentă a valorii (în situații de tranzacționare, justă despăgubire, înregistrare a valorii juste în contabilitate, finanțare, restructurare și reorganizare etc.). Strategia este parte componentă a artei militare; este știința care determină direcția principală; este arta de a folosi cu dibăcie toate mijloacele disponibile în vederea asigurării succesului într-o luptă. Este vorba de lucrările Strategii şi politici regionale de dezvoltare durabilă a spaţiului dunărean. Provocări pentru turism și, respectiv, Strategia dezvoltării zonelor metropolitane și amenajarea turistică. Volumele sunt interesante, oportune şi incitante, în acelaşi timp, pentru toţi aceia care îşi leagă activitățile/acțiunile, într-o formă sau alta, de destinele turismului din România, de Dunăre, de Marea Neagră și de zonele metropolitane. Exigenţele sunt cu atât mai sporite pentru întreprinzătorii din turism, care se confruntă cu o piaţă înalt concurenţială în această parte a Europei. Se poate afirma că aceste cărți întind o mână de ajutor antreprenorilor din turism.