AJTR
Conferința: Turismul – Şansa Economiei Naționale Conferința: Turismul – Şansa Economiei Naționale
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” BUCUREŞTI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE În colaborare cu: • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM • INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE –... Conferința: Turismul – Şansa Economiei Naționale

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” BUCUREŞTI
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE

În colaborare cu:

• AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM
• INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ÎN TURISM
• ASOCIAŢIA JURNALIŞTILOR ŞI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA
• ORGANIZAŢIA PATRONATELOR DIN TURISMUL BALNEAR DIN ROMÂNIA
• FUNDAŢIA „AMFITEATRU”

vă invită la

CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
TURISMUL – ŞANSA ECONOMIEI NAŢIONALE
21- 22 IANUARIE 2015, Ediția I Bucureşti, România

SECŢIUNILE CONFERINŢEI
I. Turismul de sănătate (balnear şi medical)
II. Turismul de litoral
III. Turismul montan
IV. Turismul cultural-religios şi de afaceri

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
– Conducerea şi organizarea turismului;
– Turismul durabil şi responsabil;
– Marketing turistic;
– Promovarea internă şi internaţională;
– Amenajarea turistică a teritoriului;
– Diversificarea şi calitatea serviciilor;
– Formarea şi perfecționarea profesională;
– Creșterea eficienţei economico-sociale a turismului;
– Aspecte legislative;
– Antreprenoriat şi investițiile în turism;
– Evoluții şi tendințe în turismul intern şi internațional;
– Internetul şi rețelele sociale în activitatea de turism;
– Managementul modern în turism;
– Managementul financiar-contabil şi audit în domeniul turismului;
– Relații internaționale în turism;
– Rolul transporturilor în dezvoltarea turismului.

ÎNSCRIERE
Înscrierea la conferință se face prin trimiterea lucrării in extenso la adresa de e-mail ucdc_cercetare@yahoo.com

În mesajul transmis pentru înscriere, vă rugăm să precizați numele întreg, afilierea şi adresele de e-mail ale autorilor, indicând autorul de contact. Pentru fiecare comunicare se va menționa tema conferinței „TURISMUL – ŞANSA ECONOMIEI NAŢIONALE”, ediția I.

Se vor accepta maximum două lucrări pe participant în calitate de autor sau co-autor.

Instrucțiuni privind tehnoredactarea
Redactarea lucrării se va face respectând specificațiile de pe site-ul www.ucdc.ro, respectiv orizonturi.ucdc.ro :
– titlul lucrării: TNR, bold, 12, majuscule, center
– autorii: TNR, normal, 10, right
– afilierea autorilor: TNR, 10, normal, right
– email autori: TNR, 10, right
– rezumat: TNR, italic, 9, justified, 100-150 de cuvinte
– cuvinte cheie: 4-6, TNR, italic, 9, left
– text: TNR, 10, justified
– pagină: top 4,5 cm; bottom 4,5 cm; left 4,0 cm; right 4,0 cm; size A4;
header 4,5 cm; footer 4,5 cm; maximum 6 pagini.

Lucrarea in extenso se va redacta atât în limba română, cât şi în limba engleză. Numai lucrările prezentate şi acceptate după evaluare vor fi incluse în Revista „Knowledge Horizons – Economics”, cotată BDI (orizonturi.ucdc.ro)

Condiţii de publicare
Acceptarea lucrărilor propuse
– Plata taxei de publicare: 150 lei/lucrare.
Plata taxei se face la casieria UCDC sau în contul universității – BRD – Calderon RO02BRDE410SV21859694100. Taxa include programul conferinței, diplomă de participare și volumul conferinţei / Revista „Knowledge Horizons – Economics”.

Termene importante
– Până în 20 DECEMBRIE 2014 – trimiterea titlului lucrării/lucrărilor şi autorul/autorii
– Până în 12 IANUARIE 2015 – trimiterea lucrărilor in extenso (în limbile română şi engleză)
– Până în 15 IANUARIE 2015 – notificarea acceptării lucrărilor în vederea publicării
– Până în 20 IANUARIE 2015 – plata taxei de publicare a lucrării/lucrărilor

Obiective
a) Creșterea vizibilității cercetării ştiinţifice româneşti şi a U.C. „D.C.” prin Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare.
b) Integrarea comunităţii ştiinţifice româneşti în activitățile comunităţii ştiinţifice internaționale.
c) Stimularea procesului inovării, ca efect al implementării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi dezvoltarea tehnico-economică
în etapa actuală pentru redresarea economică a societăţii în domeniul turismului.
d) Crearea unui mediu de cooperare transnaţional şi interdisciplinar pentru dezvoltarea turismului de litoral, balnear, medical, cultural-religios şi de afaceri.

Program
21 ianuarie                 – sosirea participanților;
22 ianuarie:          – 8,30-9,30 – înregistrarea participanților, distribuirea mapelor și programului conferinței;
– 9,30 – 11,30 – deschiderea şi desfășurarea conferinței în plen;
– 11,30 – 12,00 – coffee break;
– 12,00 – 13,30    – continuarea lucrărilor în plen;
– 13,30 – 15,00 – pauză;
– 15,00 – 17,00 – continuarea; lucrărilor pe secțiuni;
– 17,00 – 17,30 – concluzii.

În cadrul Conferinței  se va lansa volumul: „România balneară”, autori – Nicolae Telechi şi Laviniu Munteanu, Ed. Royal, Bucureşti.

Lucrările conferinței se vor susține atât în sesiune plenară, cât şi în secțiuni paralele. Conferința se va desfășura la sediul Universităţii Creștine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, sala 130.

Toate informaţiile necesare privind sosirea participanților şi repartizarea lucrărilor pe secțiuni vor fi comunicate în timp util.

Persoane de contact
Prof. univ. dr. Nicolae Neacșu – tel: 0722.97.82.66,
Gabriel Ghinea – tel: 021 330 79 00/144; 021 330 84 90/144,

Președinți de onoare
Prof. univ. dr. Momcilo Luburici – Preşedinte fondator Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti
Prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu – Rector Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti
Academician Prof. univ. dr. Kopi Kyçyku – Albania
Prof. univ. dr. Valeriu loan-Franc – I.N.C.E. „Costin C. Kiritescu”, Academia Română.

Invitaţi de onoare
Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, Prorector, UC „D.C.” Bucureşti
Dr. Dan Matei Agathon – Universitatea „Tomis”, Constanța
Mihai Ogrinji – Președinte AJTR – România pitorească,
George Constantin Brezoi – Secretar de Stat – Min. Ec. – Departamentul de Turism
Dr. Vasile Cepoi – Președinte CONAS
Prof. univ. dr. Victor Crăciun – Președinte Liga Culturală a Românilor de Pretutindeni
Conf. univ. dr. Eugen Nicolaescu – Decan în UCDC
Nicu Rădulescu -Preşedintele OPTBR
Dr. Alin Burcea – Președinte „Paralela 45”
Dr. Petre Baron – Patron Editura „Royal”
Prof. univ. dr. Cornel Grigoruţ – Univ. „Ovidius”, Constanţa
Dr. Ovidiu Marian – Dir. Gen. „Howard Johnson Grand Plaza“ Bucureşti
Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu – MTC – ICSM – UCDC
Dr. Victor Timotin – Dir. Gen. – INCDT
Aurel Borşan – Președinte Fundația „Amfiteatru”
Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu – Prorector ASE Bucureşti
Alexandru Constantin – Președinte ATMR
George Sorin Niculescu – Vicepreședinte Camera de Comerţ București – Președinte Olimpic Internaţional
Conf. univ. dr. Marilena Stoian – Președinte de Onoare ANTREC, Universitatea de Agronomie, Bucureşti
Dr. Cristian Hristea – Director ARTE şi revista „Vacante şi călătorii“
Dr. Raluca Eftimie – Marketing Manager – Fundația „Amfiteatru“

Comitet de organizare
Prof. univ. dr. Georgeta Ilie – Prorector Cercetare
Prof. univ. dr. Valentina Zaharia – Prorector Învăţământ
Prof. univ. dr. Gheorghe Lepădatu – Director ICSM
Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu – Director adj. ICSM
Prof. univ. dr. Viorica lonaşcu – Director adj. ICSM
Prof. univ. dr. Manoela Popescu – Decan MTC Bucureşti
Prof. univ. dr. Constanţa Chiţiba – Decan REI Bucureşti
Prof. univ. dr. Luminiţa Dragne – FSJA Bucureşti
Conf. univ. dr. Eugen Nicolaescu – Decan FBC Bucureşti
Conf. univ. dr. Mihaela Agatador Popescu – FSJA Bucureşti
Conf. univ. dr. Gianina Ancuţa Oprea – FSJA Bucureşti
Conf. univ. dr. Radu Danciu – Decan Științe Economice Cluj

Comitet ştiinţific
Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, Prorector, UC „D.C.”, Bucureşti
Prof. univ. dr. Georgeta Ilie – Prorector Cercetare
Prof. univ. dr. Antonello Biagini, Prorector, Univ. Sapienza, Roma, Italia
Prof. univ. dr. Filomena Maggino, Univ. Florenţa, Italia
Prof. univ. dr. Herve Defalvard, Univ. Paris – Est, Marne – La – Vallee, Franţa
Prof. univ. dr. Florence Benoit Rohmer, Franţa
Prof. univ. dr. Nancy Papalexandris, Univ. Economică şi Afaceri Atena, Grecia
Prof. univ. dr. Frederick H. Duncan, S.U.A.
Prof. univ. dr. Laszlo Borbas, Budapesta, Ungaria
Prof. univ. dr. Cezmi Karasu, Ankara, Turcia
Prof. univ. dr. Guido Podesta, Parlamentul European
Prof. univ. dr. Sehvor Besiroglu, Istanbul, Turcia
Prof. univ. dr. Seynep Sozen, Istanbul, Turcia
Prof. univ. dr. Jan Sadlak, UNESCO, Bucureşti
Prof. univ. dr. Victor Munteanu, UC „D.C.” Bucureşti
Prof. univ. dr. Mircea Coşea, U.C. „D.C.” Bucureşti
Prof. univ. dr. Ion Stanciu, UC „D.C.” Bucureşti
Prof. univ. dr. Irina Virginia Drăgulănescu, Universita degli Studi di Messina, Italia
Conf. univ. dr. Daniela Nenciu – Decan MTC, UC „D.C.”, Constanţa
Prof. univ. dr. Felicia Stăncioiu, A.S.E. Bucureşti
Prof. univ. dr. Vasile Glăvan, Universitatea Spiru Haret
Prof. univ. dr. Gabriela Stănciulescu, A.S:E. Bucureşti
Prof. univ. dr. Rodica Minciu, A.S:E. Bucureşti
Prof. univ. dr. George Erdeli, Universitatea Bucureşti
Prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu, A.S.E. Bucureşti
Prof. univ. dr. Nicolae Lupu, A.S.E. Bucureşti
Prof. univ. dr. Cornel Grigoruţ, Universitatea „Ovidius“, Constanţa
Prof. univ. dr. Ilie Cristescu, Univesitatea de Vest – Timişoara
Prof. univ. dr. Mirela Mazilu, Univesitatea Craiova
Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu UC „D.C.” Bucureşti
Conf. univ. dr. Mariana Rodica Ţîrlea, UC „D.C.” Cluj
Conf. univ. dr. Cezar Militaru, UC „D.C.” Bucureşti
Asist. univ. drd. Monica Neacşu, UC „D.C.” Bucureşti
Asist. univ. drd. Dominic Perez Danielescu, UC „D.C.” Bucureşti

Niciun comentariu pana acum.

Fii primul care lasa un comentariu.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *