AJTR

Accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la condițiile de utilizare.

presadeturism.ro nu va fi răspunzător de pierderile/daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a utilizării a informațiilor prezentate în acest site. presadeturism.ro nu își asumă responsabilitatea în cazul în care conținutul site-ului nu va putea fi accesat de către utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive (tehnice, comerciale, etc.).

presadeturism.ro își rezervă dreptul de a schimba termenii, condițiile şi politicile fără a anunța în prealabil.

Conţinutul, design-ul, elementele de grafică, sursele paginilor dar şi orice alt material, transmis sub orice formă de şi/sau către utilizatori aparţin presadeturism.ro şi reprezintă conţinutul site-ului.

Conţinutul site-ului poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale prin afişare pe ecranul unui computer personal sau a unui alt dispozitiv electronic de afişare a unei pagini web şi/sau prin imprimare/descărcare, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

Orice utilizare a conţinutului site-uluiîn alte scopuri decât cel personal se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al presadeturism.ro şi în condiţiile stabilite în mod exclusiv de către presadeturism.ro. Copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţială, integrală sau modificată, facută pe un site de internet sau în orice altă parte, a conţinutului site-ului sau a oricărei părţi a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal şi necomercial este strict interzisă.

presadeturism.ro îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă orice persoană/entitate care încalcă prevederile menționate anterior.