AJTR
Convocare Adunarea generală Convocare Adunarea generală
Membrii Asociației Ziariștilor de Turism din România sunt convocați pentru Adunarea generală ce va avea loc în data de 15 ianuarie 2014, ora 15,... Convocare Adunarea generală

Membrii Asociației Ziariștilor de Turism din România sunt convocați pentru Adunarea generală ce va avea loc în data de 15 ianuarie 2014, ora 15, la hotelul Marshal Garden din București, Calea Dorobanţilor nr. 50B, Sector 1.

Adunarea generală are următoarea ordine de zi:
1. Raport de activitate al Consiliului Director pentru ultimii doi ani;
2. Raportul Cenzorului;
3. Proiectul Programului de activități pentru anul 2014;
4. Alegerea noului Consiliu Director;
5. Diverse.

Este o bună ocazie ca, până la Adunarea generală, membrii restanțieri să-și achite cotizația fie direct la bancă –
Asociația Ziariștilor de Turism din România.

C.U.I. 8970690
Sediul: str. Ghiocei nr. 30, ap. 55, sector 2, București
Cont: RO89 RNCB 0645 1276 8093 0001
BCR – Piața Iancului, București -,

fie la persoanele responsabile cu această activitate din cadrul Consiliului Director.

Informații suplimentare la tel. 0722978266, 0744680866, e-mail: [email protected]

19.12.2013